Referenční list

Územně plánovací dokumentace

 • Územní plán města Tetín
 • Územní plán zóny města České Budějovice – část doprava
 • Územní plán města Turnov – část doprava
 • Územní plán Květnice
 • Územní plán Sibřina
 • Územní plán zóny města Žebrák

Urbanistické studie

 • Urbanistická studie Praha – Ďáblice - 1994, 2000
 • Urbanistická studie Praha – Podbaba – část doprava
 • Urbanistická studie Praha – Sladovny – část doprava
 • Urbanistická studie Turnov – část doprava
 • Urbanistická studie Kyje – část doprava
 • Studie dopravního řešení Vypich – část doprava
 • Studie dopravního řešení Jarov – část doprava
 • Studie Smíchovského nádraží – odstavy bus
 • Studie Autobusového nádraží Florenc – část doprava
 • Studie průmyslové zóny Radonice – část doprava
 • Rezidenční čtvrť Sladovny – dopravní řešení
 • Soubor bytových domů Podvinný mlýn – dopravní řešení
 • Bytové domy Dubeček – Lázeňka – dopravní řešení
 • Oblast „Zemanka“ Praha 4 – dopravní řešení
 • Chodníkový program Bělohorská – Praha 6

Komunikace

 • OMI MHMP
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Liběchovská
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice etapa 0003 Komunikace centrum, Prácheňská
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0001 Brigádnická, komunikace Osinalická, Kučerové
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0002 Komunikace
 • Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0003 Komunikace
 • Stavba č.0092 TV Zličín, etapa 0008 Komunikace
 • Stavba č.0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace K Šeberovu
 • Komunikace K Šeberovu, K Šeberáku
 • Kruhová křižovatka v křížení K Šeberovu, K Labeškám
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0009 Komunikace I., etapa 0010
 • Komunikace II, etapa 0011 Komunikace III
 • Stavba č.3295 TV Horní Počernice etapa 0012 IS ostatní
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice etapa 0011 Rekonstrukce komunikací v oblasti ul. Karla Tomáše vč. výst. kanal.
 • Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace III, Rekonstrukce ulice Hudební
 • Stavba č. 0113 TV Lipence, rek. ul. Ke kravínu, K Průhonu, Českého červ. kříže, Na bambouzku, Jiříčkova, Hornolipenecká, Pod Jílovišťskou
 • TVB pro 110 bytů Praha – Ďáblice centrum
 • Stavba č. TV Štěrboholy, etapa 0003 Komunikace
 • Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace
 • Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice , etapa 0006 Komunikace Vinice
 • Stavba č. 3111 TV Lysolaje celoplošná rekonstrukce komunikací
 • Stavba č. 3171 TV Štěrboholy – Pod areálem
 • Stavba č. 3127 TV Běchovice – Východní chodník podél ulice Mladých Běchovic
 • Stavba č. 3151 TV Dubeč – rekonstrukce ulice V křížkách, nám. U lípy svobody, Netluc
 • Stavba č. 0204 TV Nebušice – rekonstrukce ulic v
 • Stavba č. 3119 TV Čakovce - etapa 0006 Komunikace Miškovice
 • Stavba č. 3119 TV Čakovice – etapa 0012Třeboradice – celoplošná rekonstrukce komunikací
 • Stavba č, 3119 TV Čakovice
 • Stavba č. 3136 TV Satalice
 • Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice
 • Protipovodňová opatření – Rekonstrukce ulice Papírenské I. etapa
 • Protipovodňová opatření – Rekonstrukce ulice Papírenské II. etapa
 • PVS a.s.
 • TP 406 Ruzyně Dolní Liboc, II. etapa (B) P6
 • Obnova ulice Krušovické
 • Obnova ulic Rakovnická, Statenická, Lounská, Únětická, Sobínská
 • TSK hl. m. Prahy
 • Lokalizační studie parkovišť P R I. a II. etapa
 • Záchytné parkoviště P R Běchovice
 • Záchytné parkoviště P R Modřany
 • Obnova povrchů komunikace Pernerova
 • Akce č. 999560 Obnova povrchů komunikací a chodníků ulic Křižíkova, Thámova a Šaldova
 • Akce č. 9666030 ulice Na Maninách, rekonstrukce komunikace
 • BESIP – zpomalovací práh Národních hrdinů
 • Město Úvaly
 • Oprava komunikace Vrchlického
 • Rekonstrukce chodníků nám. Arnošta z Pardubic
 • Oprava chodníků ulice Husova a nám. Arnošta z Pardubic
 • Oprava vozovek ulice Horova, Hakenova, Vydrova, Fügnerova, Denisova
 • Rekonstrukce komunikací Kollárova, 28. října, Tyršova, Kožíškova a L
 • Studie řešení potřeb dopravy v klidu na nám. Arnošta z Pardubic
 • Studie parkování u zdravotního ústavu
 • Chodníky Pražská
 • MČ Ďáblice
 • Parkovací záliv Ďáblická
 • Prodloužení ulice Konětopské
 • Oprava křižovatky ulic Květnová – Ke kinu
 • Posun zastávky bus Na Štamberku
 • Pěší propojení ulice Na Terase
 • Chodník podél ulice Květnové
 • Parkoviště Hořínecká
 • Komunikace Na Pramenech
 • Okružní křižovatka ulice Šenovská – Kokořínská
 • Lokalita Na kopci – dopravní řešení
 • Studie propojení ulice Květnová - Ďáblická
 • Město Nové Strašecí
 • Rekonstrukce komunikace Družstevní
 • Rekonstrukce komunikace 28. října
 • Rekonstrukce komunikací ulice Lidická a 1. máje
 • Rekonstrukce nám.Komenského
 • Rekonstrukce ulice Jungmannova
 • Rekonstrukce ulice Hálkova
 • Rekonstrukce ulice Karlovarské
 • Rekonstrukce ulice Mšecké
 • MČ Čakovice
 • Dopravní řešení nám. 25.března
 • Severní chodník Cukrovarská
 • Obec Zápy
 • Rekonstrukce komunikace Pod kostelem
 • Rekonstrukce komunikací Pod Stráneckým schodištěm

Inženýrské sítě

 • OMI MHMP
 • Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice , etapa 0005 Vinice – kanalizace
 • Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0009 Do Zahrádek – vodovod, kanalizace
 • Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0005 IS ostatní
 • Stavba č. 9631 Rekonstrukce vodárny Podolí
 • Stavba č. 0165 MMB Ďáblice – TV přípojky inž. sítí
 • Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0003 Kanalizace Slivenec
 • Stavba č. 0100 TV Zbraslav – dešťová kanalizace ul.Zvonařská
 • Stavba č. 0088 TV Libuš – Splašková kanalizace a vodovod ul.Libušská
 • TSK hl.m.Prahy
 • Kabelový systém pro oblast Praha Holešovice–Letná 1. – 4. stavba
 • Pražská plynárenská a.s.
 • STL plynovod Nad elektrárnou,
 • STL plynovod Madridská – Estonská
 • Svazek obcí Krnsko, Jizerní Vtelno a Písková Lhota
 • Splašková kanalizace a ČOV obcí krsnko, Jizerní Vtelno a Písková Lhota
 • MČ Praha – Satalice
 • Zasíťování pozemků v lokalitě Radiovka
 • Svazek obcí Krnsko, Jizerní Vtelno, Písková Lhota
 • Splašková kanalizace a ČOV
 • Obec Květnice
 • Technická infrastruktura obce Květnice I. etapa - ČOV
 • Město Úvaly
 • Kanalizace nám. Svobody
 • Připojení pozemku č.p. 1766 na kanalizace a vodovodní řad
 • Úprava pozemku před regionální školou – odvodnění
 • Splašková kanalizace Horoušánky
 • Město Nové Strašecí
 • Technicko-ekonomická studie kanalizace
 • Dokončení kanalizace města I. a II. etapa
 • STL plynovody I. – III. etapa
 • Průmyslová zóna severozápad I. etapa – TVB
 • Výstavba RD lokalita Na spravedlnosti I. etapa - TVB

MHMP

 • Stavba č. 42472 TV Březiněves, etapa 0002 Propojovací komunikace
 • Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0012 Komunikace Miškovice
 • Stavba č.3119 TV Čakovice, etapa 0042 Jirsákova
 • Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence
 • Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0025 Chodníkový program
 • Stavba č. 0152 TV Dolní Chabry, etapa 0009 U Václava
 • Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 Nad Rybníkem
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007 Červený mlýn
 • Stavba č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0010 Komunikace
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 komunikace Božanovská - 3. část
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0014 - Kanalizace Otovická
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0020 Čertousy
 • Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0036 komunikace Mezilesí
 • Stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická
 • Stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0031 - Kbelský hřbitov
 • Stavba č. 0093 TV Kbely, etapa 0032, Rackova zahrada
 • Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice
 • Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0020 Ke Kašně
 • Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022 K Vrtilce
 • Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0030 Klenovická, Modravská, U Jednoty a Na Losách
 • Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0032 Komunikace Zátoňská, Těšovická a Ladislava Coňka
 • Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu
 • Stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka
 • Stavba č. 3111 Lysolaje, etapa 0014 Sídlištní
 • Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II.
 • Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky
 • Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 V Sídlišti
 • Stavba č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0006 Komunikace I, Jáchymovská
 • Stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky
 • Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0011 Sběrná
 • Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0014 Mechová
 • Stavba č. 40741 TV Zahradní Město, etapa 0004 Pod Altánem
 • Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0024 Nivnická
 • Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0026 U Zličínského hřiště
 • Stavba č. 0092 TV Zličín, etapa 0027 zastávka MHD

TSK

 • BESIP 297065 Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, Praha 9, okružní křižovatka
 • BESIP 2970261 Wassermanova - Voskovcova, Praha 5, dělící ostrůvek
 • BESIP 2970255 Národních hrdinů x Nad Rybníkem
 • BESIP 2970279 Jana Masaryka - před státní ZŠ, Praha 2, zklidnění komunikace před školou
 • BESIP 2970264 Tréglova - Lamačova, Praha 5, stavební zpomalovací práh
 • BESIP 2970282 Radlická - Stodůlecká, Praha 5, dělící ostrůvek
 • BESIP 2970294 Ohradní - Na Křivině, Praha 4, vytažení chodníkových ploch
 • BESIP 2970305 Starodubečská - Tesco, Praha 10, přechod pro chodce
 • BESIP 2970340 Osadní x Dělnická, Praha 7, vytažení chodníkových ploch
 • BESIP 2970342 Tusarova x Osadní, Praha 7, zvýšená plocha křižovatky
 • BESIP 2970343 Doupovská - MHD Toulcův dvůr, Praha 15, zvýšená plocha křižovatky
 • BESIP 2970344 Pražská - K Horkám, Praha 15, dělící ostrůvek
 • BESIP 2970382 Dejvická - Eliášova, Praha 6
 • PID Březiněves, Praha 8, č. akce 2960099
 • PID Roztyly, Ryšavého, č. akce 2690048
 • PID Opatovská, Horčičkova, č. akce 2960078
 • PID Opatovská, Háje, č. akce 2960077
 • PID Heřmanova, zastávka Řezáčovo náměstí, č. akce 2960121
 • PID Do Říčan, zastávka Hasičská a Otakara Vrby, Praha - Běchovice, č. akce 2960098
 • Hviezdoslavova, zast. Mikulova a Hněvkovského - PID, Praha 11, č. akce 2960112
 • PID Tupolevova, zastávka Dobratická, Tupolevova, Fryčovická
 • Praha bez bariér - Jablonského, úprava chodníku, č. akce 2960077
 • Praha bez bariér - Chilská, přechod pro chodce, č. akce 999412/32
 • Praha bez bariér - Komunardů, úpravy zastávek, č. akce 999412/18
 • Praha bez bariér - Čechův most, úprava zastávky, č. akce 999412/42
 • Cyklostezka Mladoboleslavská, v úseku Toužimské – Beladova
 • Cyklo Letňanská, historické cyklopasy, č. akce 2950181
 • Cyklo A22 Braník – Labuť, č. akce 2950189
 • Staré Bohnice, Praha 8, č. akce 999229
 • Pod Čimickým hájem, Praha 8, č. akce 999 027
 • Cafourkova, Praha 8, č. akce 999 034
 • BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7, akce číslo 60281
 • BBP Letná a okolí, Praha 7, akce číslo 60282
 • BBP Jílovská, Praha 4, č. akce 60303
 • Schoellerova x Za Tratí, č. akce 2970381, Praha 9

Městské části

 • MČ Praha Vinoř - Revitalizace území u ul. V Podskalí - víceúčelové hřiště
 • MČ Praha 17, Oprava komunikace v ulici Hořovského
 • MČ Praha Dolní Počernice, Parkovací stání v ulici Novozámecká
 • MČ Praha 19, Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská - Novákovo náměstí
 • MČ Praha Královice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě
 • MČ Praha 7, Realizace nových rabátek v ul. U Průhonu
 • MČ Praha Dolní Počernice, Parkové komunikace v zámeckém parku
Zpět na úvodní stránku
Společnost PRO-CONSULT s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016
© 2019 PRO-CONSULT s.r.o.